Podmínky zpracování osobních údajů

 1. KDO JE SPRÁVCE?
  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Demeven, s. r. o., se sídlem Antala Staška 34, 140 00 Praha 4, IČ: 06703275 (dále jen „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: e-mail: demeven@demeven.cz, telefon: +420 775 900 606
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
  1. Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení.
  2. Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a váš kontakt na sociálních sítích pokud ho pro komunikaci s námi použijete.
  3. Vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu (jestliže jste si ho založili), zejména uložená adresa a nastavení newsletterů.
  4. Údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží, které si u nás objednáváte, platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích; informace o Vašich věrnostních kartách, pokud jste je u nás využili.
  5. Údaje z Vašeho hodnocení námi nabízeného zboží a služeb, kterými se rozumí informace, které uvedete v recenzi na našem e-shopu nebo na sociálních sítích.
 3. PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?
  1. Za účelem vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, jsou při objednávce vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
  2. Na základě vašeho souhlasu se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu.
  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?
  1. Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
  2. V případě zpracovávání dat na základě souhlasu, jsou tato uchovávána po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let.
 5. KOMU PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:
   • zasílatelské společnosti a jiné osoby a subjekty podílející se na dodání zboží na základě kupní smlouvy
   • společnosti zabývající se realizaci plateb
  1. Nahlížet do osobních dat mohou zaměstnanci:
 • společnosti poskytující účetní a skladový systém
 • společnosti zajišťující služby provozování e-shopu a dalších služeb s provozem e-shopu spojených
 1. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 1. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, nicméně poskytnutí Vašich identifikačních a kontaktních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.